Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас Гость!

Гребной триатлон и квадратлон (ФГТК)
Главная » Статьи » ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СПОРТ - CANOEING - ГРЕБНОЙ СПОРТ

Використання спеціалізованих тренажерів у тренуванні веслувальників-байдарочників
Використання спеціалізованих тренажерів у тренуванні веслувальників-байдарочників
Гамалій В. В., Жирнов А. В.
Науково-дослідний інститут НУФВСУ
 
Анотація (UKR). Використання спеціалізованих тренажерів у тренуванні веслувальників-байдарочників. Науково-дослідний інститут НУФВСУ. В статті розглянуто питання, які пов’язані з використанням тренажерних пристроїв в тренувальному процесі веслярів-байдарочників для підвищення їхньої технічної майстерності. Експериментально доведено, що спеціалізований веслувальний ергометр «Paddlelite» не може використовуватися в тренувальному процесі як засіб удосконалювання техніки рухових дій байдарочників – спринтерів, тому що його конструктивні особливості не дозволяють моделювати рухову структуру техніки веслування, властиву змагальній діяльності веслярів в природних умовах.
Ключові слова: веслувальний ергометр, техніка веслування, кінематична структура веслярських рухів.
___
Аннотация (RUS). Использование специализированных тренажеров в тренировке гребцов-байдарочников. Научно-исследовательский институт НУФВСУ. В статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием тренажерных устройств в тренировочном процессе гребцов-байдарочников для повышения их технического мастерства. Экспериментально доказано, что специализированный гребной эргометр «Paddlelite» не может использоваться в тренировочном процессе как средство совершенствования техники двигательных действий байдарочников-спринтеров, потому что его конструктивне особенности не позволяют моделировать двигательную структуру техники гребли, свойственную соревновательной деятельности гребцов в естественных условиях. Ключевые слова: гребной эргометр, техника гребли, кинематическая структура гребных движений.
___
The summary (ENG). Using of the specialized simulators in kayak-rover’s training. Scientific & research institute of NUPESU. This paper considers the questions of training simulators using in training process in order to increase of their technical skill. It is experimentally proved, that specialized rowing "Paddlelite" ergometer can not be used in training process as means of technical skill perfection of kayak-sprinters motor actions because its design feature do not allow to model motor structure of the rowing technique, which peculiar to competitive activity in natural conditions.
Key words: specialized rowing ergometer, techniqe of rowwing, cinematic structure of rowwing motions.
 
У сучасній спортивно-педагогічній діяльності для підвищення якості учбово-тренувального і змагального процесів використовуються різні біомеханічні эргогенні засоби, до яких відносяться й усілякі тренажерні пристрої [3]. Робота на спеціалізованих тренажерах сприяє розвитку рухових якостей спортсмена, удосконалюванню техніки виконання змагальної вправи, розширенню арсеналу рухових умінь і навичок, створенню необхідних умов для об'єктивного контролю й ефективного керування найважливішими параметрами тренувального процесу. Особливе місце в тренуванні займають тренажери, конструктивні особливості яких дозволяють сполучати процес підвищення функціональних можливостей атлетів з технічним удосконалюванням. Такий сполучений ефект досягається досить точною імітацією на тренажері техніки, що демонструє атлет при виконанні змагальної вправи в природних умовах, і в першу чергу - це просторова форма рухів, а також характер і інтенсивність м'язових напруг, що формують динамічну структуру рухової дії [2]. Ідентифікація характеристик тренувальної роботи на спеціалізованих тренажерах змагальним у природних умовах є однієї з основних складових якості спортивної підготовки. У гребному спорті загальноприйнятою є одноциклова структура річної підготовки, що обумовлено «сезонністю» даного виду [1]. Однак слід зазначити, що останнім часом прогресує тенденція збільшення кількості змагань у сезоні й тривалості змагального періоду [4]. Так, наприклад, перший етап Кубка світу проводиться щорічно наприкінці березня місяця, чемпіонат Європи - на початку травня. У цьому зв'язку особливого значення набуває підготовка в осінньо-зимовий період, яку не завжди можливо проводити на воді через погані кліматичні або погодні умови [5].Виходом зі сформованої ситуації є широке застосування в тренуванні веслярів різних эргометрів, конструктивні особливості яких дозволяють адаптувати роботу на них рішенню конкретних завдань тренувального процесу. Збірна команда України по веслуванню на байдарках використовує в тренувальному процесі спеціалізований гребний ергометр «Paddlelite personal coach» для сполученого розвитку функціональних можливостей і вдосконалювання технічної майстерності спортсменів. Характеристики функціональних тестів або змодельованого тренувального навантаження при роботі на цьому ергометрі досить легко варіюються тривалістю й інтенсивністю виконуваної роботи залежно від завдань тренування на даному етапі, а от питання ідентифікації техніки веслування на тренажері техніці веслування в природних умовах змагань залишається відкритим, що й послужило приводом для проведення експериментальних досліджень. Ціль наших досліджень полягала у визначенні відповідності кінематичної структури рухів весляра при роботі на весловому ергометрі «Paddlelite personal coach» змагальній структурі рухів у природних умовах. Завдання: 1. Вивчити кінематичну структуру рухів весляра при веслуванні в природних умовах і на гребному ергометрі «Paddlelite personal coach». 2. Провести порівняльний аналіз кінематичної структури техніки виконання веслових рухів у природних умовах і на гребному ергометрі.
Методи досліджень. Теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, відеозйомка, біомеханічний аналіз кінематичної структури рухових дій спортсменів, методи математичної статистики. Дослідження проводилися в три етапи: 1) реєстрація техніки веслування в природних умовах (серпень – вересень 2005); 2) реєстрація техніки веслування при роботі на ургометрі (листопад 2005); 3) аналіз отриманих даних (грудень 2005). Педагогічний експеримент проводився на водній станції СДЮСШОР «Локомотив» і НДІ НУФВСУ. При роботі на воді спортсмени виконували тест: 5 по 100м із граничною швидкістю, інтервал відпочинку до повного відновлення. При роботі на ергометрі - проходження дистанції 200м з максимальною швидкістю. Для стандартизації умов експерименту ми аналізували структуру гребка на 15-й секунді роботи. Випробувані - члени збірної команди України по веслуванню на байдарці. Кількість випробуваних 7 чоловік. Порівняльний аналіз характеристик кінематичної структури веслярських рухів проводився за наступними показниками: просторове положення тіла спортсмена і його окремих біоланок у різні моменти часу гребного циклу, темп і ритм теслярських рухів, тривалість циклу гребка й окремих його фаз, швидкість ЦМ кистей [6].
Результати досліджень. Аналізі часових характеристик гребка дозволив визначити, що при роботі на ергометрі темп веслових рухів вище ніж у природних умовах (153.1 гр/хв. проти 128.72 гр/хв.) і менше загальна тривалість гребного циклу (0.77 с проти 0.92 с). Установлено, що тривалість гребного циклу на тренажері в основному змінюється за рахунок скорочення опорної фази (0.24 с на ергометре й 0.32 с на воді). Ритм гребка, як співвідношення тривалості опорної фази до безопорної, при роботі на тренажері - 1,2:1, у природних умовах - 1,8:1. Аналіз характеристик миттєвої швидкості ЦМ кистей обох рук в окремі моменти часу циклу гребка показав, що показники швидкості кисті руки, яка тягне, в опорній фазі при веслуванні на тренажері не мають статистично достовірних розходжень від показників швидкості ЦМ кисті в цій же фазі при веслуванні в природних умовах. Однак на представлених графіках (рис. 1 і 2, графік Б) можна спостерігати, що швидкість ЦМ руки, яка тягне, при роботі на ергометрі коливається в діапазоні 2,97 м/с - 5,09 м/с, а в природних умовах - 2,08 м/с - 4,98 м/с. Якщо верхні значення швидкості мало відрізняються між собою, то нижні, що відповідають моменту захоплення веслом води, відрізняються істотно. Це, на нашу думку, пов'язане з конструктивними особливостями ергометра «Paddlelite personal coach», які не дозволяють збільшувати опір тязі за весло в момент наростання швидкості весла. Такі конструктивні «дріб'язки» вносять значні перекручування в структурні особливості веслярських рухів. При веслуванні в природних умовах перший максимальний пік швидкості ЦМ кисті руки, яка тягне, спостерігається в момент початку гребкового руху (рис. 1, А, кадр 2), після чого йде її зниження. Тільки в середині опорної фази в момент часу між 5 і 6 кадрами (рис.1.Б) відзначається мінімум значення швидкості, що відповідає майже перпендикулярному положенню весла (рис.1, А, кадр 5). Із цього ж моменту відбувається стрімке збільшення швидкості ЦМ кисті руки, яка тягне, практично до закінчення гребка, про що свідчать позитивні значення прискорення від 6 і до 9 моментів часу (рис. 1, В). При веслуванні на ергометрі перший пік максимальної швидкості також спостерігається в другому кадрі, але поза весляра в цей момент відповідає позі в п'ятому кадрі при веслуванні в природних умовах. Фаза гребка від моменту захоплення води і до перпендикулярного положення весла при веслуванні на ергометрі практично в 3 - 4 рази коротша, ніж на воді. Швидкість ЦМ кисті руки, яка тягне, при веслуванні на ергометрі від моменту вертикального положення весла знижується майже до закінчення гребка (рис. 2, Б, кадр 5) і тільки наприкінці за 00,4 с до його завершення незначно збільшується, у той час як у природних умовах спостерігається її збільшення на протязі усієї другої половини гребка. Кисті рук досить жорстко з’єднані з веслом, через яке, як важіль, зусилля спортсмена передаються на опору, і тому динаміка швидкості кисті як руки що тягне, так і руки, що штовхає, значною мірою відбивають характер силових взаємодій системи спортсмен-весло з опорою. Отримані нами дані про прискорення ЦМ кистей дають підстави припускати про існування значимих розходжень і в динамічній структурі гребковых рухів на ергометрі й у природних умовах. На підставі проведеного експерименту ми можемо констатувати, що кінематична структура техніки веслування на ергометрі «Paddlelite personal coach» істотно відрізняється від такої в природних умовах. Про це свідчать просторове положення ланок тіла спортсмена в окремі моменти гребка, відмінності у фазовій композиції опорного періоду, темп і ритм гребковых рухів, а також динаміка зміни швидкості ЦМ кисті руки, що тягне, в опорних фазах при проходженні спринтерських дистанцій з максимальною інтенсивністю робочих рухів. Висновки: Ергометр «Paddlelite personal coach» не може використовуватися в тренувальному процесі як засіб удосконалювання техніки рухових дій байдарочників – спринтерів, тому що його конструктивні особливості не дозволяють моделювати рухову структуру (просторову, темпо-ритмову, просторово-часову) техніки веслування, властиву змагальній діяльності в природних умовах.
___
1. Жмарев Н.В. Тренировка гребцов.- М.: Физкультура и спорт, 1981.- 111 с. 2. Лапутин А.Н. Современные проблемы совершенствования технического мастерства спортсменов в олимпийском и профессиональном спорте. /Наука в олимпийском спорте. -К.: Олимпийская литература, 2001, №2, -С. 38 –46. 3. Платонов В.Н. Эргогенные средства в спорте. – К.: Олимпийская литература, -C. 24-26 4. Егоян А. Э., Пираношвили Г. И., Пирцухулава М. Б.Использование метода 3D-моделирования на основе принципа прямой кинематики для улучшения спортивных результатов.//Олимпийский спорт для всех. Тезисы V междунар. научного конгресса. – М. 2003 – Т.2 С.242 – 243 5. Бойко В. В. Гребной спорт. – М.: Физкультура и спорт, 1974.- 115с 6. Иссурин В. Б. Биомеханика гребли на байдарках и каноэ. - М.; Физкультура и спорт, 1986. – 122с.
Категория: ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СПОРТ - CANOEING - ГРЕБНОЙ СПОРТ | Добавил: cuadr (05.03.2011) | Автор: Гамалій В. В., Жирнов О.В.
Просмотров: 1525 | Рейтинг: 4.4/8 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
В ТЕМУ:

Новости загрузка новостей...
 
 

Категории каталога

Международная федерация квадратлона [5]
Информация президиума, результаты соревнований...
ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СПОРТ - CANOEING - ГРЕБНОЙ СПОРТ [28]
Электронное издание научно-методических публикаций специалистов в области гребли на байдарках и каноэ.

Мини-чат

200

Наш опрос

В каком виде спорта в большей степени гармонично развиты спортсмены?
Всего ответов: 209

Друзья сайта


Поздравляем ВСЕХ с 
сезоном 2015 года!
 
- сайт ОргКомитета Этапов Кубка Мира
по КВАДРАТЛОНУ В Киеве
 
Гребля на "Драконах"
в Одессе: 
гребля на лодках
 
velobike.kiev.ua 27/02-1/03 2015!
 
 
Для денежных переводов:
карточный счет в "ПриватБанк" - 
5457 0822 3296 5769
Получатель: Виталий Самуйленко

Вторник
20.02.2018
12:36


Copyright MyCorp © 2018


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0