Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас Гость!

Гребной триатлон и квадратлон (ФГТК)
Главная » Статьи » ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СПОРТ - CANOEING - ГРЕБНОЙ СПОРТ

Динамика показателей системы внешнего дыхания у квалифицированных гребцов в макроцикле и на этапах многолетней подготовки.
Рис. 1. Динамика показателей системы внешнего дыхания у спортсменки А.Спірометрія – метод поточного фізіологічного контролю, що дозволяє визначити стан системи зовнішнього дихання. Відображає, частково, генетичні передумови досягнення високого спортивного результату в конкретному виді діяльності, кумулятивний ефект попередніх тренувальних навантажень (відповідної спрямованості і величини), неадекватні стани стомлення і перетренованості. За результатами проведення досліджень методом спірометрії, кваліфікований фахівець з медичною освітою може визначити патологію системи зовнішнього дихання (наприклад, визначити астматичний компонент при реагуванні на фізичне навантаження). На відміну від спірометрії і газоаналізу в тестах з навантаженням – метод спірометрії в стані спокою визначає функціональний Рис. 2. Основні показники спірометрії в стані спокою у динаміці шести досліджень у кваліфікованого спортсмена – призера Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 р.стан системи зовнішнього дихання, а не її функціональні можливості. Розрізняють наступні рівні інтерпретації отриманої інформації, за результатами проведення досліджень методом спірометрії в стані спокою: - педагогічний – найбільш загальний, характеризує зміну основних спірометричних показників під впливом кумулятивного ефекту попередніх тренувальних навантажень (рівень тренера); - фізіологічний – поглиблений, характеризує причини зміни більшості спірометричних показників і шляхи корекції стану системи зовнішнього дихання засобами і методами спортивного тренування і спеціальних дихальних вправ (рівень спортивного фізіолога – члена комплексної наукової групи з виду спорту (КНГ); - медичний – поглиблений, характеризує відповідність показників системи зовнішнього дихання конкретної людини із загальноприйнятими моделями, встановлення патології системи зовнішнього дихання і її корекцію медикаментозними засобами (рівень лікаря – пульмонолога). Спірометрія проводяться на тлі повного відновлення (бажано після дня відпочинку) як: 1) допоміжна методика перед проведенням тестувань з методами спірометрії і газоаналізу при навантажувальних тестах (для одержання допуску до навантажувальних тестів і розрахунку критеріїв припинення роботи при навантаженні); 2) при поточному контролі за станом системи зовнішнього дихання для аналізу змін, що сталися, після мезоциклу підготовки, із специфікою спрямованості і величини навантаження; 3) при етапному контролі, при недоцільності проведення тестів з навантаженням внаслідок змагань, що наближаються, наявності травми або хвороби тощо. Для проведення спірометрії необхідні спеціальні вимірювальні прилади – спірометри. Одною з найбільш потужною такою системою є «Oxycon Pro» - сучасний прилад для тестування газоаналізу і спірометрії Рис. 3. Графічне представлення спірограми в стані спокою в динаміці шести досліджень у кваліфікованого спортсмена - призера Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 р. (по горизонталі – ЖЄЛ у літрах, по вертикалі – динаміка швидкості видиху при форсованій спірометрії в літрах на секунду. Трикутник по центру – належна величина (модель), розрахована комп'ютером.під час спокою та максимальних фізичних навантаженнях, що має мінімальну похибку. Спірометрія в стані спокою, як правило, проводиться протягом 5 – 7 хвилин в три етапи і дозволяє визначити життєву ємкість легенів (ЖЄЛ) в літрах (F/Vex) на вдиху (VC IN) і на видиху (VC EX), силу дихальної мускулатури при форсованому видиху в літрах на секунду (Flow, PEF), здібність до максимальної легеневої вентиляції в літрах на хвилину (MVV) та інші показники (рис. 2-3).
Особливий інтерес представляє аналіз показників спірометрії в динаміці спортивної підготовки: за мезоциклами, протягом року, впродовж багатолітньої підготовки. Для різних видів спорту і спеціалізації, які можуть лімітувати досягнення високого спортивного результату, визначено нормативи показників і шляхи корекції стану системи зовнішнього дихання засобами фізичної підготовки, дихальних вправ, фармакологічного забезпечення. Наприклад, підвищення об'ємних показників спірометрії (ЖЄЛ) може свідчити про те, що в попередній підготовці мали місце навантаження з використанням низьких зон інтенсивності (зона відновного навантаження, аеробного навантаження, частково – в зоні аеробно-анаеробного переходу). Підвищення швидкості видиху при форсованій спірометрії і максимальної легеневої вентиляції має місце при інтенсифікації тренувального процесу, ближче до головних змагань року.
Рис. 4а. Спірограми в стані спокою трьох спортсменів: а – з перевагою показників потужності видоху над об'ємними показниками; б – з перевагою об'ємних показників над показниками потужності видоху, в – з всебічним розвитком функціонального стану показників спірограми, але з обструкційними змінами в легенях. Трикутник – належна величина (модель), розрахована комп'ютером.Нормальною динамікою зміни спірограм є модель, при якій в підготовчому періоді річного циклу підготовки зростатиме об'ємне поле (по горизонталі), а ближче до змагань – силове поле (по вертикалі) з незначним зниженням показників ЖЄЛ. При цьому, все ж, необхідно звертати увагу, аби всі основні показники спірометрії були вищі за належні значення інакше фіксуватиметься неадекватність, пов'язана або із специфікою виду спорту, або з неадекватністю запропонованих засобів і методів тренувань конкретному спортсменові (рис. 4).
Наприклад, найбільші абсолютні значення ЖЄЛ зафіксовані в окремих представників веслувального спорту і плавання (до 10 літрів на видиху), відносні (на кг маси тіла спортсмена) – у представників велосипедного спорту, лижних перегонів тощо. Найбільші абсолютні показники швидкості видиху при форсованій спірометрії спостерігаються у метальників, веслярів – в спринтерських дисциплінах (в деяких випадках, пік за 14 літрів в секунду). Рис. 4б. Спірограми в стані спокою трьох спортсменів: а – з перевагою показників потужності видоху над об'ємними показниками; б – з перевагою об'ємних показників над показниками потужності видоху, в – з всебічним розвитком функціонального стану показників спірограми, але з обструкційними змінами в легенях. Трикутник – належна величина (модель), розрахована комп'ютером.Відносні показники піку швидкості видиху при форсованій спірометрії будуть високими у легкоатлетів-спринтерів, велогонщиків-трековиків, боксерів тощо, тобто у представників видів спорту з високим проявом швидкісно-силового компоненту. Рівень максимальної легеневої вентиляції в стані спокою – на рівні 270±5,7 літрів на хвилину –спостерігається у лідерів-веслярів, що спеціалізуються на спринтерських дистанціях, де переважає внесок анаеробно-лактатного компоненту в спортивний результат. Високі відносні показники спостерігаються у легкоатлетів в бігу на 400, 800 м і лижників в новій для них дисципліні – спринті 1000 м. Висновки, що готуються згідно результатів досліджень за даними спірометрії, розглядаються у взаємозв'язку з показниками вектор-кардіографії, газоаналізу при дослідженнях в природних умовах, ергометрії тощо. Варіант висновку за результатами обстеження за методикою спірометрії в стані спокою: Прізвище Ім'я По-батькові (код, вхідні дані) – функціональний стан за даними спірометричних обстежень в стані спокою – добрий. Більшість показників –вище Рис 4в. Спірограми в стані спокою трьох спортсменів: а – з перевагою показників потужності видоху над об'ємними показниками; б – з перевагою об'ємних показників над показниками потужності видоху, в – з всебічним розвитком функціонального стану показників спірограми, але з обструкційними змінами в легенях. Трикутник – належна величина (модель), розрахована комп'ютером.за рівень належних значень. Життєва ємність легенів на вдиху складає 5,55 літрів (107,7% від належної величини); на видиху – 6,70 літрів (129,9% від належного). Максимальна швидкість видиху при форсованій спірометрії становить 8,85 літрів в секунду (104,7% від належного). Максимальна легенева вентиляція у спокої досягає рівня 194,7 літрів на хвилину (значно вище належного). Рівень розвитку системи зовнішнього дихання за перерахованими показниками не лімітує досягнення високого спортивного результату у обраній дисципліні. Характер спірограми має індивідуальні особливості: спостерігається зниження швидкості видиху в 3-їй чверті, що свідчить про незначні обструкційні зміни у верхніх відділах легенів. У динаміці ЕКО з двох досліджень – другий результат за показниками потужності видиху в групі і кращий – за об'ємними показниками. При цьому, достовірно збільшилася здатність до максимальної легеневої вентиляції. Дані обстеження відповідають періоду річного циклу підготовки. Рекомендації: підтримка рівня розвитку системи зовнішнього дихання засобами ЗФП при використанні змінних навантажень у 2-й – 3й- зонах інтенсивності фізичних навантажень по ЧСС, аналіз тренувальної діяльності, нормалізація умов життєдіяльності, контроль функціонального стану.
Основна література:
1. Баранов В.Л., куренкова И.Г., Казанцев В.А., Харитонов М.А. Исследование функции внешнего дыхания. – Санкт-Петербург: «Элби-СПб», 2002. - 307 с.
2. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. – Москва: «советский спорт», 2003. – 480 с.
3. Самуйленко В.Е. Оценка техники гребли спортсменов на байдарках с учетом показателей спирометрии / Спортивная медицина.- №1, 2009.- C. 47-51.
4. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса / Под ред.. Дж.МакДуглла, Г.Э.Уэнгера, Г.Дж.Грина: Пер с англ. – К.: Олимпийская литература, 1998. – С. 173-178, 276. Уілмор Дж. Х, Костіл Д.Л. Фізіологія спорту. К.: - Олімпійська література, 2003. – 658с.
5. В. Самуйленко. ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ГРЕБЛИ СПОРТСМЕНОВ НА БАЙДАРКАХ С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПИРОМЕТРИИ.- Код доступа: http://cuadr.at.ua/publ/vesluvalnij_sport_canoeing_grebnoj_sport/ocenka-_tekhniki_grebli_sportsmenov_na_bajdarkakh_s_uchetom_pokazatelej_spirometrii/2-1-0-9.
 
Обсуждение в форуме: http://cuadr.at.ua/forum/3-41-2
Заказ исследований и консультации: тел. +38 0937335855 , +38 0959017900 :

 
 
 
Категория: ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СПОРТ - CANOEING - ГРЕБНОЙ СПОРТ | Добавил: cuadr (11.11.2011) | Автор: Vitaliy Samuylenko
Просмотров: 2495 | Рейтинг: 4.8/21 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
В ТЕМУ:

Новости загрузка новостей...
 
 

Категории каталога

Международная федерация квадратлона [5]
Информация президиума, результаты соревнований...
ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СПОРТ - CANOEING - ГРЕБНОЙ СПОРТ [28]
Электронное издание научно-методических публикаций специалистов в области гребли на байдарках и каноэ.

Мини-чат

200

Наш опрос

В каком виде спорта в большей степени гармонично развиты спортсмены?
Всего ответов: 209

Друзья сайта


Поздравляем ВСЕХ с 
сезоном 2015 года!
 
- сайт ОргКомитета Этапов Кубка Мира
по КВАДРАТЛОНУ В Киеве
 
Гребля на "Драконах"
в Одессе: 
гребля на лодках
 
velobike.kiev.ua 27/02-1/03 2015!
 
 
Для денежных переводов:
карточный счет в "ПриватБанк" - 
5457 0822 3296 5769
Получатель: Виталий Самуйленко

Вторник
24.04.2018
01:52


Copyright MyCorp © 2018


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0